קצב שינוי קבוע של השטף המגנטי דרך מעגל סגור גורם ל-כ. א.מ. קבוע
לתלמידים קשה להבין שקצב שינוי קבוע של השטף המגנטי דרך מעגל סגור גורם ל-כ. א.מ. קבוע

 

שאלה מאבחנת:

הגרף הבא מתאר את עוצמת הזרם דרך לולאה הנמצאת בתוך שדה מגנטי משתנה בזמן.

איזה מהגרפים הבאים מתאר נכון את עוצמת השדה המגנטי כתלות בזמן?

תשובה נכונה: גרף C, כי קצב שינוי קבוע של השטף גורם ל- כ.א.מ. קבוע.

תשובה שגויה נפוצה: גרף A - אם ה- כ.א.מ. קבוע, השינוי קבוע.

קשיים נוספים