גודל ה- כ.א.מ. המושרה
התלמידים חושבים שגודל ה- כ.א.מ. המושרה תלוי בגודל השינוי של השטף המגנטי.

 

שאלה מאבחנת

טבעת עשויה מחומר מוליך נמצאת בתוך שדה מגנטי חיצוני שעוצמתו 5mT. מבצעים שני ניסויים: בניסוי הראשון מקטינים את עוצמת השדה המגנטי עד 1mT במשך 5s. בניסוי השני מקטינים את עוצמת השדה המגנטי מ- 5mT עד 2mT במשך 3s. איזו אמירה נכונה?
א. בשני הניסויים עוצמת הזרם דרך הטבעת זהה.
ב. בניסוי הראשון עוצמת הזרם דרך הטבעת גדולה יותר.
ג. בניסוי השני עוצמת הזרם דרך הטבעת גדולה יותר.

תשובה נכונה: ג' כי קצב שינוי השטף גדול יותר במקרה זה.

תשובה שגויה נפוצה: תשובה ב', כי השינוי בשטף גדול יותר.

קשיים נוספים