הקשר בין חוק לנץ לבין שימור האנרגיה
התלמידים מתקשים בהבנת הקשר בין חוק לנץ לבין שימור האנרגיה

 

שאלה מאבחנת:

מוט מוליך נע במהירות קבועה על מסגרת מוליכה. כל המערכת נמצאת בתוך שדה מגנטי אחיד. מהו המספר המינימלי של כוחות פועלים על המוט ומהו כיוונם? אם לא פועל אף כוח, הסבר מדוע.

תשובה נכונה: פועלים לפחות שני כוחות: הכוח המגנטי וכוח חיצוני מנוגד לכוח המגנטי, כך ששקול הכוחות יהיה אפס.

תשובה שגויה נפוצה: אין צורך בכוח, כי המהירות קבועה.

קשיים נוספים