כיוון השדה המגנטי שיוצר הזרם המושרה וכיוון השדה המגנטי שגרם להיווצרותו
תלמידים חושבים שכיוון השדה המגנטי שיוצר הזרם המושרה מנוגד תמיד לכיוון השדה המגנטי שגרם להיווצרותו

 

שאלות מאבחנות

1. לולאה עשויה מתיל מוליך הנמצאת בתוך שדה מגנטי חיצוני, כמתואר בתרשים. 

מקטינים בהדרגה את עוצמת השדה המגנטי החיצוני. הכיוון של השדה המגנטי המושרה הוא:
א. לתוך הדף
ב. יוצא מן הדף
נמק את תשובתך.

תשובה נכונה: כיוון השדה המושרה לתוך הדף, כי סיבת היווצרותו היא הקטנת עוצמת השדה החיצוני שכיוונו לתוך הדף. השדה המושרה מתנגד לסיבה זו.

תשובה שגויה נפוצה: השדה המושרה יוצא מהדף, בכיוון מנוגד לכיוון השדה שגרם להשראה.

2. תיל שדרכו זורם זרם נמשך כלפי מטה במהירות קבועה, כך שהוא מתרחק ממסגרת מוליכה כמוראה בתרשים.

 האם זורם זרם דרך המסגרת? אם כן, הסבר מהו מכיוונו. אם לא, הסבר מדוע.


תשובה נכונה: 
כיוון הזרם בכיוון השעון, כך שהשדה המושרה יתנגד להקטנת השדה החיצוני שהתיל יוצר.

תשובה שגויה נפוצה: כיוון הזרם הוא נגד כיוון השעון, מנוגד לכיוון הזרם דרך התיל.

קשיים נוספים