כיוון ה- כ.א.מ. המושרה

 

שאלה מאבחנת:

דרך לולאה הנמצאת בתוך שדה מגנטי חיצוני, מוזרם זרם שעוצמתו 0.5A, כמתואר בתרשים.

בלולאה מקטינים בהדרגה את עוצמת השדה המגנטי.
א. האם השטף המגנטי דרך הלולאה יקטן/יגדל/לא ישתנה? נמק.
ב. האם עוצמת הזרם דרך הלולאה תקטן/תגדל/ לא תשתנה? נמק.

תשובה נכונה: השטף הולך וקטן, עוצמת הזרם תגדל,כדי להתנגד לסיבת היווצרותו.

תשובה שגויה נפוצה: עוצמת הזרם תקטן, כי השטף המגנטי הולך וקטן.

קשיים נוספים