נוצר כ.א.מ. מושרה נוצר רק במעגל סגור
התלמידים חושבים שנוצר כ.א.מ. מושרה רק במעגל סגור

שאלות מאבחנות:

1. מסובבים מגנט מוט במהירות זוויתית קבועה בתוך שדה מגנטי אחיד. האם נוצר כ.א.מ. מושרה בין קצוות המוט? נמק

תשובה נכונה: נוצר כ.א.מ. מושרה כתוצאה מפרדת המטענים במוט.

תשובה שגויה נפוצה: לא נוצר כ.א.מ. כי קצוות המוט אינם מחוברים בחוט מוליך.

2. טבעת פתוחה העשויה מחומר מוליך נמצאת בתוך שדה מגנטי שעוצמתו הולכת וקטנה. הטבעת נמצאת במישור הדף וקווי השדה מאונכים לדף ונכנסים לתוכו.

איזה מבין האמירות הבאות נכונה?
א. נוצר כ.א.מ. מושרה וזורם זרם דרך הטבעת.
ב. נוצר כ.א.מ. מושרה אבל אין זרם דרך הטבעת
ג. אין כ.א.מ. מושרה ואין זרם דרך הטבעת.
ד.  אין כ.א.מ. מושרה אבל זורם זרם דרך הטבעת.
נמק את תשובתך.

תשובה נכונה: תשובה ב'. נוצר כ.א.מ. מושרה כתוצאה משינוי השטף בזמן, אבל אין זרם כי הטבעת פתוחה.

תשובה שגויה נפוצה מצופה: תשובה ג'. אין כ.א.מ. המושרה כי הטבעת פתוחה.

קשיים נוספים