זרם משתנה כסיבה להיווצרות כ.א.מ. מושרה
התלמידים מתקשים להבין שזרם משתנה יכול להיות סיבה להיווצרות כ.א.מ. מושרה

 

שאלה מאבחנת:

מסגרת מלבנית מוליכה נמצאת בקרבת תיל שדרכו זורם זרם שעוצמתו נתונה ע"י הביטוי:
א. i=Isin4t
ב. i=Isin4

בכל אחד משני המקרים, קבע האם זורם זרם דרך המסגרת ונמק את קביעתך.

תשובה נכונה: במקרה א', הזרם המשתנה דרך התיל גורם לעוצמת שדה משתנה דרך המסגרת. לכן נוצר כ.א.מ. מושרה דרך המסגרת וזורם דרכה זרם. במקרה ב' אין שום שינוי בזמן ולכן אין זרם דרך המסגרת.

תשובה שגויה נפוצה: בשני המקרים לא זורם זרם כי אין שום שינוי בשטף.

קשיים נוספים