כ.א.מ. מושרה נוצר בכל מקרה שהשטף המגנטי משתנה
התלמידים מתקשים להבין שה- כ.א.מ. המושרה נוצר בכל מקרה שהשטף המגנטי משתנה

 

1. שינוי השטף כתוצאה של שינוי השטח

שאלה מאבחנת:
מסגרת ריבועית מוליכה נמצאת בתוך שדה מגנטי אחיד.

מושכים שני קודקודים של המסגרת כך שהופכים אותה למעוין.

בזמן פעולה זו:
א. זורם זרם דרך המסגרת
ב. לא זורם זרם דרך המסגרת. נמק את תשובתך.

תשובה נכונה: א'; זורם זרם כי נוצר כ.א.מ. מושרה כתוצאה משינוי שטח המסגרת, שגורם לשינוי השטף.

תשובה שגויה נפוצה: תשובה ב' . ההסבר: המסגרת נשארת כל הזמן בתוך השדה המגנטי האחיד.

2. שינוי השטף כתוצאה של שינוי עוצמת השדה

שאלה מאבחנת:

מסגרת ריבועית מוליכה נמצאת בתוך שדה מגנטי שעוצמתו משתנה בזמן. במשך שינוי עוצמת השדה
א. זורם זרם דרך המסגרת
ב. לא זורם זרם דרך המסגרת. נמק את תשובתך.

תשובה נכונה: א'; זורם זרם כי נוצר כ.א.מ. מושרה כתוצאה משינוי עוצמת השדה דרך המסגרת, שגורם לשינוי השטף.

תשובה שגויה נפוצה: תשובה ב' . ההסבר: המסגרת נשארת כל הזמן בתוך השדה המגנטי האחיד.

3. שינוי השטף כתוצאה משינוי הזווית בין קווי השדה למשטח.

שאלה מאבחנת:

מסגרת ריבועית מוליכה נמצאת בתוך שדה מגנטי שעוצמתו משתנה בזמן. המסגרת נמצאת במישור הדף וקווי השדה נכנסים לתוך הדף. מסובבים את המסגרת כך שהמישור שלה יהיה מאונך למישור הדף. בזמן פעולה זו:
א. זורם זרם דרך המסגרת
ב. לא זורם זרם דרך המסגרת. נמק את תשובתך.

תשובה נכונה: א'; זורם זרם כי נוצר כ.א.מ. מושרה כתוצאה משינוי הזווית בין קווי השדה לבין מישור המסגרת, שגורם לשינוי השטף.

תשובה שגויה נפוצה: תשובה ב' . ההסבר: המסגרת נשארת כל הזמן בתוך השדה המגנטי אחיד.

קשיים נוספים