ה-כ.א.מ. המושרה ושינוי השטף בזמן
התלמידים נוטים לקשור בין ה-כ.א.מ. המושרה והשטף ולא בין ה- כ.א.מ. המושרה ושינוי השטף בזמן

 

שאלה מאבחנת:

שתי טבעות מוליכות נמצאות אחת מעל השנייה. הטבעת התחתונה היא חלק ממעגל חשמלי הכולל ספק ומפסק. ( ראה תרשים )

באיזה מהמצבים הבאים זורם זרם דרך הטבעת העליונה?
א. רק בזמן סגירת או פתיחת המפסק.
ב. רק מיד אחרי סגירת המפסק.
ג. רק זמן רב אחרי סגירת המפסק.
ד. במצבים ב' ו- ג'.
ה. בכל המצבים.
נמק את תשובתך.


תשובה נכונה: תשובה א', בזמן שינוי השטף.


תשובה שגויה נפוצה: תשובה ה, כי בכל המצבים דרך הטבעת העליונה השטף המגנטי שונה מאפס.

קשיים נוספים