איתור קשיים
להורדת קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג

ה-כ.א.מ. המושרה ושינוי השטף בזמן

התלמידים נוטים לקשור בין ה-כ.א.מ. המושרה והשטף ולא בין ה- כ.א.מ. המושרה ושינוי השטף בזמן

כ.א.מ. מושרה נוצר בכל מקרה שהשטף המגנטי משתנה

התלמידים מתקשים להבין שה- כ.א.מ. המושרה נוצר בכל מקרה שהשטף המגנטי משתנה

זרם משתנה כסיבה להיווצרות כ.א.מ. מושרה

התלמידים מתקשים להבין שזרם משתנה יכול להיות סיבה להיווצרות כ.א.מ. מושרה

נוצר כ.א.מ. מושרה נוצר רק במעגל סגור

התלמידים חושבים שנוצר כ.א.מ. מושרה רק במעגל סגור

כיוון ה- כ.א.מ. המושרה

התלמידים מתקשים לקבוע את הכיוון של ה- כ.א.מ. המושרה (מתקשים להבין שהתוצאה מתנגדת לסיבת ההיווצרות)

כיוון השדה המגנטי שיוצר הזרם המושרה וכיוון השדה המגנטי שגרם להיווצרותו

תלמידים חושבים שכיוון השדה המגנטי שיוצר הזרם המושרה מנוגד תמיד לכיוון השדה המגנטי שגרם להיווצרותו

הקשר בין חוק לנץ לבין שימור האנרגיה

התלמידים מתקשים בהבנת הקשר בין חוק לנץ לבין שימור האנרגיה

גודל ה- כ.א.מ. המושרה

התלמידים חושבים שגודל ה- כ.א.מ. המושרה תלוי בגודל השינוי של השטף המגנטי.

קצב שינוי קבוע של השטף המגנטי דרך מעגל סגור גורם ל-כ. א.מ. קבוע

לתלמידים קשה להבין שקצב שינוי קבוע של השטף המגנטי דרך מעגל סגור גורם ל-כ. א.מ. קבוע

הערך המרבי של ה- כ.א.מ. המושרה מתקבל כאשר השטף מתאפס

לתלמידים קשה להבין שהערך המרבי של ה- כ.א.מ. המושרה מתקבל כאשר השטף מתאפס