יחידת מדידה

וולט

ה-כ.א.מ. בין שתי נקודות הוא וולט אחד ( 1V), אם דרושה אנרגיה של ג'ול אחד ( 1J) כדי להעביר בין שתי הנקודות כמות מטען השווה לקולון אחד ( 1C).

וולט הוא גם היחידה למדידת פוטנציאל ומתח.

הגדרות נוספות