הגדרה מתמטית

בנוסחה זו:  e- ערך ה-כ.א.מ

F - השטף המגנטי

הסימן "-" מציין את הכיוון של ה-כ.א.מ. המושרה (חוק לנץ)

הגדרות נוספות