הגדרה מילולית

כ.א.מ. של מקור מוגדר כאנרגיה ליחידת מטען המוענקת בהשלמת מסלול סגור מלא.

אם ה-כ.א.מ. נוצר כתוצאה משינוי של השטף המגנטי בזמן הוא נקרא כ.א.מ. מושרה.

ה- כ.א.מ. המושרה שווה לקצב שינוי השטף המגנטי ואינו תלוי בתהליך בו נוצר שינוי שטף זה. (חוק פרדאי)

הגדרות נוספות