משמעות קווי השדה כמשמעות השטף
המשמעות של קווי השדה ושל השטף זהה

 

שאלה מאבחנת:

נתונים שני משטחים הנמצאים בתוך שדות מגנטיים אחידים. המשטחים מאונכים לקווי השדה. מספר קווי השדה דרך המשטח הראשון כפול ממספר קווי השדה דרך המשטח השני. היחס בין גודלם של שני המשטחים A2=2A1
א. השטף דרך שני המשטחים זהה.
ב. השטף דרך המשטח A1 כפול מהשטף דרך המשטח A2.
ג. אין אפשרות לקבוע את הקשר בין השטף דרך שני המשטחים.
נמק.

 

תשובה נכונה: תשובה א', כיוון שדרך המשטח הגדול  צפיות קווי השדה קטנה יותר.

תשובה שגויה נפוצה: תשובה בי, כי גם מספר קווי השדה כפול .