הבנת הסימן של השטף
קיים קושי להבין את הסימן של השטף

 

שאלה מאבחנת

בתרשים הבא מסומנים שלושה משטחים. השטף המגנטי

א. הוא חיובי דרך כל שלושת השטחים.
ב. הוא חיובי דרך שני משטחים
ג. הוא חיובי דרך  משטח אחד
ד. השטף המגנטי הוא שלילי דרך כל המשטחים.
נמק.

תשובה נכונה: תשובה ג'

תשובות שגויות נפוצות: תשובות א' או ד'.