מכפלה סקלרית
קיים קושי בהבנת המכפלה הסקלרית

 

שאלה מאבחנת

דלת רגילה יכולה להסתובב סביבצירה, כמתואר בתרשים.

בחדר קיים שדה מגנטי שכיוונו מקביל לרצפה, ימינה. כאשר הדלת נפתחת,
א. השטף המגנטי דרך הדלת ודרך פתח דלת משתנה.
ב. השטף המגנטי דרך הדלת משתנה והשטף דרך פתח הדלת לא משתנה
ג. השטף המגנטי דרך הדלת לא משתנה והשטף דרך פתח הדלת משתנה
ד. השטף המגנטי דרך הדלת ודרך פתח הדלת אינו משתנה.

תשובה נכונה: תשובה ב', מפני שהזווית בין הדלת לקווי השדה משתנה.

תשובה שגויה נפוצה: תשובה ד'