השטח כגודל וקטורי

שאלה מאבחנת

בתרשים מתואר משטח A בתוך שדה מגנטי.

מסובבים את המשטח סיבוב של 120°. השטף המגנטי דרך המשטח:
א. שווה בשני המצבים
ב. השטף אינו שווה בשני המצבים.
ג. אי אפשר לדעת.

 תשובה נכונה: תשובה בי, כי הזווית בין עוצמת השדה לבין המשטח השתנתה.

תשובה שגויה נפוצה: תשובה אי, כי עוצמת השדה ושטח המשטח לא משתנים.