המושג "קו שדה"
קיים קושי בהבנת המושג "קו שדה"

 

שאלה מאבחנת:

בתמונה הבאה:

א.      ניתן לראות קווי השדה.
ב.      לא ניתן לראות קווי השדה.
הסבר את תשובתך.

תשובה נכונה: תשובה א', כי בתמונה מופיעה נסורת ברזל וקווי השדה הם קווים דימיוניים. בתמונה יש המחשה של קווי השדה.

תשובה שגויה נפוצה: תשובה ב', כי רואים איך הנסורת מסודרת.