איתור קשיים

 קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג

 

המושג "קו שדה"

קיים קושי בהבנת המושג "קו שדה"

השטח כגודל וקטורי

קיים קושי בשימוש בשטח כגודל וקטורי לצורך חישוב השטף

מכפלה סקלרית

קיים קושי בהבנת המכפלה הסקלרית

הבנת הסימן של השטף

קיים קושי להבין את הסימן של השטף

אם השטף אפס גם השדה אפס

התלמידים חושבים שאם השטף אפס, השדה חייב להיות אפס

משמעות קווי השדה כמשמעות השטף

המשמעות של קווי השדה ושל השטף זהה