יחידת מדידה

ובר
ובר אחד (1Wb) הוא השטף של שדה שעוצמתו 1 טסלה (1T) שעובר דרך שטח של 1m2, כאשר קווי השדה מאונכים למשטח.

1Wb=1T•1m2

הערה: באותה צורה ניתן להגדיר את השטף של כל שדה וקטורי.

הגדרות נוספות