הגדרה מתמטית

אם השדה אחיד:

 

אם השדה אינו אחיד נקבל את השטף הכולל דרך משטח באמצעות אינטגרל :

 

הגדרות נוספות