הגדרה מילולית

השטף המגנטי העובר דרך מישור הנמצא בשדה מגנטי אחיד , מוגדר כמכפלה הסקלרית של ב-.

( הגדרת הוקטור : כיוונו מאונך לשטח המוגדר וגודלו שווה לגודל השטח).

הגדרות נוספות