המושג "התנגדות"
קשיים הקשורים למושג "התנגדות"

 

  1. יש בלבול בין התנגדות שקולה של מעגל לבין ההתנגדות של רכיב יחיד
  2. תלמידים מאמינים שהזרם העובר בנגד "נצרך" ע"י הנגד ולכן הזרם אחרי הנגד קטן יותר מהזרם לפני הנגד.
  3. תלמידים מתקשים לזהות חיבור נגדים בטור לעומת חיבור נגדים במקביל.
  4. תלמידים נוטים להתמקד במספר הנגדים ולא באופן חיבורם למעגל. העובדה שהוספת נגד במקביל מקטינה את ההתנגדות הכללית מתקבלת בהפתעה אצל תלמידים רבים ונשארת בגדר תוצאה מתמטית מלאכותית.

 

שאלות מאבחנות להורדה:  

 

  להורדת שאלה מאבחנת לקושי 1
  להורדת שאלה מאבחנת לקושי 2
  להורדת שאלה מאבחנת לקושי 3
  להורדת שאלה מאבחנת לקושי 4