המעגל החשמלי וייצוגו ע"י תרשים
קשיים בקישור בין ייצוגים מופשטים לבין מעגלים חשמליים במציאות
  1. תלמידים מתייחסים לתרשים של מעגל חשמלי כמייצג יחסים ממשיים במרחב ולא כמייצג רק רכיבים חשמליים וחיבורים.
  2. לתלמידים יש קושי להבחין שתרשימים שונים מייצגים מעגלים זהים מבחינה חשמלית.
  3. תלמידים מתקשים להתייחס למכשירי המדידה כרכיבים ואינם מתחשבים בהשפעתם על המעגל, הן מבחינת המבנה הפנימי שלהם והן מבחינת אופן חיבורם למעגל.

 

 

שאלות מאבחנות להורדה:

  להורדת שאלה מאבחנת לקושי 1
  להורדת שאלה מאבחנת לקושי 2
  להורדת שאלה מאבחנת לקושי 3