תפקיד הסוללה
קשיים הקשורים לתפקיד הסוללה
  1. תלמידים מאמינים שהסוללה היא מקור לזרם קבוע. רבים מהם מניחים שהזרם שהסוללה מספקת אינו משתנה כאשר משנים את המעגל החיצוני. הסוללה משחררת אותה כמות זרם לכל מעגל.
  2. תלמידים מניחים שהסוללה היא המקור למטענים הנעים במעגל.
  3. תלמידים מניחים שאין מעבר זרם דרך הסוללה.
  4. תלמידים לא מבחינים בין ענפים המחוברים לסוללה לבין ענפים המחוברים במקביל במקום אחר. 

 

שאלות מאבחנות להורדה:

  להורדת שאלה מאבחנת לקושי 1
  להורדת שאלה מאבחנת לקושי 2
  להורדת שאלה מאבחנת לקושי 3
  להורדת שאלה מאבחנת לקושי 4