איתור קשיים

 קובץ קשיים נפוצים הקשורים למעגלים חשמליים ושאלות מאבחנות לזיהוי הקשיים

 

תפקיד הסוללה

קשיים הקשורים לתפקיד הסוללה

המעגל החשמלי וייצוגו ע"י תרשים

קשיים בקישור בין ייצוגים מופשטים לבין מעגלים חשמליים במציאות

התייחסות למעגל החשמלי כמכלול שלם

קשיים בהתייחסות למעגל החשמלי כמכלול שלם

מושג ה"זרם"

קשיים הקשורים למושג "זרם"

המושג "מתח (הפרש פוטנציאלים)"

קשיים הקשורים למושג "מתח (הפרש פוטנציאלים)"

המושג "פוטנציאל"

קשיים הקשורים למושג "פוטנציאל"

המושג "התנגדות"

קשיים הקשורים למושג "התנגדות"