כיוון הזרם וסדר הרכיבים במעגל טורי
תלמידים מייחסים חשיבות לכיוון הזרם ולסדר הרכיבים במעגל טורי

 

  הורדת שאלה מאבחנת

קשיים נוספים