הזרם ותנועת מטענים
תלמידים מאמינים שזרם זורם רק במעגלים חשמליים ולא מתייחסים למטענים נעים, באופן כללי, כזרם

 

  הורדת שאלה מאבחנת

קשיים נוספים