איתור קשיים
 להורדת קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג

הזרם ותנועת מטענים

תלמידים מאמינים שזרם זורם רק במעגלים חשמליים ולא מתייחסים למטענים נעים, באופן כללי, כזרם

הזרם "מתבזבז" במעגל

תלמידים מאמינים שזרם "מתבזבז" במעגל

כיוון הזרם וסדר הרכיבים במעגל טורי

תלמידים מייחסים חשיבות לכיוון הזרם ולסדר הרכיבים במעגל טורי

הסוללה כמקור לזרם קבוע

התלמידים חושבים שהסוללה היא מקור לזרם קבוע

המושגים זרם ומתח

יש בלבול בין המושגים זרם ומתח, ובפרט יש תלמידים רבים החושבים שכשאין זרם – אין מתח.