שאלון בחשמל - זרם ישר
שאלון בחשמל - זרם ישר

 

השאלון כולל בעיקר שאלות איכותיות שמטרתן לבחון את הבנת התלמידים לגבי הקשרים הפונקציונליים בין המשתנים במעגל חשמלי.

השאלון הוא מתוך המאמר הפרש פוטנציאלים וזרם במעגלים חשמליים פשוטים - מחקר על מושגי תלמידים מאת: כהן ר., אלון ב. וגניאל א.

הפנייה לשאלון

הפנייה למאמר המתורגם לעברית

 

 

שאלות נוספות