אוסף שאלות

מעגלים חשמליים - אוסף שאלות מס' 1

מעגלים חשמליים - אוסף שאלות מס' 2

מעגלים חשמליים - אוסף שאלות מס' 3

שאלון בחשמל - זרם ישר

כהן ר., אלון ב. וגניאל א.
השאלון כולל בעיקר שאלות איכותיות שמטרתן לבחון את הבנת התלמידים לגבי הקשרים הפונקציונליים בין המשתנים במעגל חשמלי.

מעגלי זרם- היבט יישומי

שאלה קצת אחרת