"הפרש פוטנציאלים" באלקטרוסטטיקה ו"מתח" במעגלים חשמליים
תלמידים לא רואים את הזהות בין המושג "הפרש פוטנציאלים" באלקטרוסטטיקה למושג "מתח" במעגלים חשמליים

 

  לחצו להורדת שאלה מאבחנת