העבודה הדרושה להעתקת מטען על גבי משטח שווה פוטנציאל
תלמידים חושבים שדרושה עבודה להעתקת מטען על גבי משטח שווה פוטנציאל

 

  לחצו להורדת שאלה מאבחנת