אבחון קשיים
 להורדת קובץ הקשיים הנפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג

המושגים זרם ומתח

תלמידים אינם מבחינים בכך שהפרש פוטנציאלים יכול להתקיים בין שתי נקודות מנותקות של מעגל חשמלי, ובפרט: אם אין זרם – אין מתח

הפרש הפוטנציאלים כתוצאה של הזרם

הפרש הפוטנציאלים נחשב תוצאה של הזרם ולא הגורם לו

הקשר בין מתח ובין שדה חשמלי

תלמידים מתקשים בהבנת הקשר בין מתח/הפרש פוטנציאלים לבין שדה חשמלי

העבודה הדרושה להעתקת מטען על גבי משטח שווה פוטנציאל

תלמידים חושבים שדרושה עבודה להעתקת מטען על גבי משטח שווה פוטנציאל

הפרש פוטנציאלים במרחב

תלמידים חושבים שהפרש פוטנציאלים קיים רק בין לוחות קבל ולא באזור שביניהם

"הפרש פוטנציאלים" באלקטרוסטטיקה ו"מתח" במעגלים חשמליים

תלמידים לא רואים את הזהות בין המושג "הפרש פוטנציאלים" באלקטרוסטטיקה למושג "מתח" במעגלים חשמליים