יחידות מדידה

V– וולט (אותה יחידה למתח ולפוטנציאל)

קרויה על שמו של הפיזיקאי האיטלקי אלסנדרו וולטא Alessandro Volta) 1827-1745) שאחת מתרומותיו הרבות לחקירת התופעות החשמליות הייתה המצאת הסוללה החשמלית.

כלומר:

1V הוא המתח החשמלי בין שתי נקודות בשדה אלקטרוסטטי כאשר השדה מבצע עבודה בגודל 1J על מטען בן קולון אחד עובר מנקודה אחת לשניה.

הגדרות נוספות