הגדרה מילולית

המתח החשמלי בין שתי נקודות A ו-B בשדה אלקטרוסטטי הוא ההפרש בין הפוטנציאל בנקודה B לבין הפוטנציאל בנקודה A,  VB-VA.

המתח מוגדר כמינוס עבודת השדה על יחידת מטען חיובי העובר מהנקודה A לנקודה B.

או:

המתח הוא העבודה ליחידת מטען שכוח חיצוני עובד נגד השדה, כאשר הוא מעביר מטען חיובי מנקודה A  לנקודה B ללא שינוי בגודל המהירות.

המתח החשמלי (הפרש הפוטנציאל) הוא גודל סקלרי.

 

הגדרות נוספות