חישוב התנגדות במעגל RC

 

לכניסה ליישומון לחץ על התמונה.

תיאור
המעגל הנתון הוא מעגל RC. הקבל טעון וקיבולו 0.3 מיקרופראד. הגרף מראה את הזרם כפונקציה של הזמן. ניתן לקרוא ערכים מהגרף ע"י לחיצה על עכבר שמאלי כשהסמן על הנקודה המבוקשת. (הקריאה מופיעה בתחתית הגרף מצד שמאל). להפעלה נוספת לחץ על   Close Switch. המתן עד לסיום.

מיקרא

זרם

current

זמן

time

שאלה
1. מהו התהליך המתרחש במעגל עם סגירת המפסק?
2. חשב את גודל הנגד. פרט את חישוביך.
 

דיון 
הזרם מיוצג מתמטית באופן הבא:

 1. הסבר במילים את הביטוי הנ"ל (ללא שימוש במונחים מתמטיים).
2. מדוע בתהליך המתואר בגרף עוצמת הזרם הולכת וקטנה? הסבר במלים ולא בנוסחה.
3. רשום את הביטוי המתמטי הקושר את הזרם לזמן בתהליך המתואר.
4. מה מבטא השטח שמתחת לגרף המתואר? נמק.
5. שרטט גרף איכותי המתאים לאותו מעגל, אך עם התנגדות קטנה יותר. הסבר.

    לנוחותכם גם  ...לנוחותכם גם כקובץ