תנועת חלקיק טעון דרך משטחים שווי פוטנציאל

לכניסה ליישומון לחץ על התמונה.

תיאור
הפוטנציאל משתנה במרכז האנימציה מ 0 וולט ל 1 וולט, כפי שמוצג ע"י קווים שווי פוטנציאל. מהירות החלקיק שמטענו 1 מיקורקולון נתונה במטרים לשניה. לחץ על start (צבוע בסגול) ואז לחץ על החלקיק וגרור אותו לנקודה כלשהי לפני שאתה לוחץ play. ניתן לבדוק את הפוטנציאל בכל נקודה ע"י לחיצה על עכבר שמאל כשהסמן על הנקודה (מופיע בצהוב בתחתית האנימציה משמאל).

מקרא

 המשך לאחר עצירה play  
 עצור  pause
 צעד אחד קדימה <<step
צעד אחד אחורה step>>
החזר מצב לראשיתו  reset
מטענים שווי סימן Like charge
 מטענים שוני סימן  Unlike charge
 זמן time

שאלות
1. הגדר הפרש פוטנציאלים.
2. מהו משטח שווה פוטנציאל?
3. האם תנועת החלקיק היא תנועה שוות תאוצה? נמק.
4. חשב את מסת החלקיק.
 

דיון 
כשמטען עובר בין שתי נקודות שקיים ביניהן הפרש פוטנציאלים, נעשית עבודה ע"י השדה החשמלי (חיובית או שלילית), השווה לשינוי באנרגיה הקינטית של המטען.

1. האם השדה החשמלי עושה עבודה חיובית או שלילית כשמטען חיובי עובר מפוטנציאל גבוה לפוטנציאל נמוך? נמק.
2. האם השדה החשמלי עושה עבודה חיובית או שלילית כשמטען שלילי עובר מפוטנציאל גבוה לנמוך?  נמק.
3. מה קורה לאנרגיה הקינטית של המטען כשהשדה עושה  עבודה שלילית? נמק.
4. מה הקשר בין העבודה שעושה השדה החשמלי לבין השינוי באנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של החלקיק הטעון?

    לנוחותכם גם  ...לנוחותכם גם כקובץ