שדה חשמלי ומשטחים שווי פוטנציאל-חלק ב'

   

לכניסה ליישומון לחץ על התמונה.

תיאור
הלוח השמאלי מציג מפה של קווים שווי פוטנציאל.

מיקרא

אפשר ציור

Draw on

 בטל ציור

 Draw off

פוטנציאל

Potential

שדה

Feild

החזר מצב לראשיתו

 reset

זמן

time

שאלה 
צייר את מפת קווי השדה החשמלי עבור הקווים שווי הפוטנציאל הנתונים.
לחץ על start potential , ועל draw on . שים את הסמן על חוד העפרון עד שיופיע סימן היד ואז לחץ על עכבר שמאלי וגרור את העפרון לאורך הקו שאותו תרצה לצייר. כדי להעביר את העפרון מנקודה אחת לאחרת ללא קו, לחץ על draw off. לאחר שסיימת לצייר את קווי השדה המתאימים לקווי הפוטנציאל הנתונים, בדוק איזה שדה (A, B, C או D ) מתאים ביותר לציור שלך. זאת תעשה על ידי לחיצה על field A  וכו'. הקווים יופיעו בלוח הימני.
כדי לבדוק את עצמך תוכל ללחוץ לחיצה כפולה על עכבר שמאלי בכל נקודה בשטח השמאלי, לאחר שתלחץ תחילה על    Enable Contour Lines on Double-Click(מופיע בצבע סגול).

דיון
הפרש הפוטנציאלים בין שתי נקודות נתון בביטוי:
 

1. הסבר במלים (לא מתמטיות) את הכתוב לעיל.
2. מה המשמעות של הכתוב לעיל לגבי משטח שווה פוטנציאל?
3. אם נתון פוטנציאל בנקודה מסוימת, האם ניתן לחשב את השדה בנקודה זו? אם כן, כיצד? אם לא, איזה נתון חסר?
4. אם נתון שדה בנקודה מסוימת, האם ניתן לחשב את הפוטנציאל בנקודה זו? אם כן, כיצד? אם לא, איזה נתון חסר?

    לנוחותכם גם  ...לנוחותכם גם כקובץ