שדה חשמלי ומשטחים שווי פוטנציאל- חלק א'

      

לכניסה ליישומון לחץ על התמונה.

תיאור
הלוח השמאלי מציג מפה של שדה חשמלי. החיצים מורים את כיוון השדה והצבעים מייצגים את עוצמת השדה.

מיקרא

אפשר ציור Draw on
 בטל ציור  Draw off
פוטנציאל Potential
החזר מצב לראשיתו reset
זמן  time

שאלה
צייר את הקווים שווי הפוטנציאל עבור השדה הנתון.
לחץ על start field , ועל draw on . שים את הסמן על חוד העפרון עד שיופיע סימן היד ואז לחץ על עכבר שמאלי וגרור את העפרון לאורך הקו שאותו תרצה לצייר. כדי להעביר את העפרון מנקודה אחת לאחרת ללא קו, לחץ על  draw off. לאחר שסיימת לצייר את הקווים שווי הפוטנציאל המתאימים לשדה הנתון, בדוק איזה פוטנציאל (A, B, C או D ) מתאים ביותר לציור שלך. זאת תעשה על ידי לחיצה על potential A  וכו'. הקווים יופיעו בלוח הימני.
כדי לבדוק את עצמך תוכל ללחוץ לחיצה כפולה על עכבר שמאל בכל נקודה בשטח השדה החשמלי, לאחר שתלחץ תחילה על    Enable Contour Lines on Double-Click(מופיע בצבע סגול).

דיון 
בכל נקודה קו שווה פוטנציאל יהיה תמיד ניצב לקו השדה החשמלי בנקודה זו.

1. הגדר קו שווה פוטנציאל או משטח שווה פוטנציאל.
2. האם נעשית עבודה בהזזת מטען חשמלי לאורך קו שווה פוטנציאל?
3. מדוע קו שווה פוטנציאל יהיה תמיד ניצב לקו  השדה החשמלי?
4. האם E=0 בנקודה מסוימת גורר בהכרח  ש V=0  בנקודה זו? נמק.
5. האם V=0 בנקודה מסוימת גורר בהכרח  ש E=0  בנקודה זו? נמק.
6. האם ייתכן ששני קווים שווי פוטנציאל יחתכו? נמק.
7. לווין מקיף את כדור הארץ לאורך קו שווה פוטנציאל. מה צורת המסלול של הלווין? נמק.

לנוחותכם גם כקובץ