יישומונים

יישומון הוא תרגום של המילה applet .
יישומון בפיזיקה הוא physlet והוא קצר וממוקד.
אחד מדפי הפעילות שלפניכם מקושר ליישומונים שפותחו ע"י Wolfgang Christian  ו: Mario Belloni ונמצאים באתר של Davidson College.

שני האחרים מקושרים ל: Sir Wilfred Grenfell College  ול:  MyPhysicsLab.com.

דפי הפעילויות המקוריים תורגמו לעברית, עובדו והורחבו ע"י הניה ווילף.

לכל דפי הפעילויות מבנה אחיד. לחיצה על הכותרת תביא את התלמיד ליישומון. מתחת לכותרת ולתמונה של היישומון מופיע התאור שלו ומיקרא למלים האנגליות המופיעות על כפתורי ההפעלה השונים. התלמיד מתבקש בצורה מפורשת או מרומזת לבצע פעולות שונות המאפשרות לו לענות על מספר קטן מאוד של שאלות פשוטות. לאחר סעיף השאלות מופיע דיון. בראשית הדיון מופיע היגד או חוק ושאלות ממוקדות יותר הבאות לגרום לתלמיד להתמודד לעומק עם מושג מסוים.

ניתן לבצע את הפעילויות ולערוך את הדיון תוך כדי ההוראה השוטפת בכיתה. כן ניתן לתת לתלמידים לבצע את הפעילויות כשיעורי בית ולערוך את הדיון בכיתה. מומלץ שהתלמיד יעבוד מול המחשב כשדף הפעילות בידו. למותר לציין שהתלמיד חייב לקבל את דף הפעילות בצורתו הממוחשבת על מנת שיוכל להגיע ממנו ליישומון המתאים.

דפי הפעילות עם היישומונים מופיעים גם ב , האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית. 

שדה חשמלי ומשטחים שווי פוטנציאל- חלק א'

שדה חשמלי ומשטחים שווי פוטנציאל- חלק א'

שדה חשמלי ומשטחים שווי פוטנציאל-חלק ב'

שדה חשמלי ומשטחים שווי פוטנציאל-חלק ב'

תנועת חלקיק טעון דרך משטחים שווי פוטנציאל

תנועת חלקיק טעון דרך משטחים שווי פוטנציאל

חישוב התנגדות במעגל RC

חישוב התנגדות במעגל RC

שדה ופוטנציאל

מה הקשר?

מה הקשר?

הקשר בין קבל למסך מגע.
קבל, קיבול וחומר דיאלקטרי

קבל, קיבול וחומר דיאלקטרי

הדמיה המאפשרת חקירת קיבול של קבל לוחות.
קבל

קבל

טעינה ופריקת קבל – הדמיה
צילום מסך

מעבדת חשמל וירטואלית

מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית