משמעות נקודת הייחוס לפוטנציאל
תלמידים אינם מבינים את משמעות נקודת הייחוס ונוטים להתעלם מהשרירותיות של קביעת נקודת האפס

 

  לחצו להורדת שאלה מאבחנת

קשיים נוספים