אבחון קשיים
 קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג

פוטנציאל והפרש פוטנציאלים

יש בלבול בין המושגים פוטנציאל והפרש פוטנציאלים

משמעות נקודת הייחוס לפוטנציאל

תלמידים אינם מבינים את משמעות נקודת הייחוס ונוטים להתעלם מהשרירותיות של קביעת נקודת האפס

הפוטנציאל כוקטור

תלמידים נוטים לייחס אופי וקטורי (כיוון) לפוטנציאל, שהוא גודל סקלרי.

הקשר בין שדה חשמלי ובין פוטנציאל חשמלי

תלמידים מתקשים בהבנת הקשר בין שדה חשמלי ובין פוטנציאל חשמלי