יחידות מדידה

V– וולט

היחידה קרויה על שמו של הפיזיקאי האיטלקי אלסנדרו וולטא Alessandro Volta) 1827-1745) שאחת מתרומותיו הרבות לחקירת התופעות החשמליות הייתה המצאת הסוללה החשמלית.

כלומר:

1V הוא הפוטנציאל החשמלי בנקודה כלשהי בשדה אלקטרוסטטי כאשר השדה מבצע עבודה בגודל 1J על מטען חיובי בן קולון אחד העובר מהנקודה לאינסוף.

הגדרות נוספות