הגדרה מתמטית

כאשר: VB הוא הפוטנציאל בנקודה B, ביחס לנקודה שנבחרה כנקודת ייחוס ולכן בה הפוטנציאל 0.

הגדרות נוספות