הגדרה מילולית

הפוטנציאל בנקודה בשדה אלקטרוסטטי הוא העבודה שעובד השדה בהעבירו יחידת מטען חיובי מהנקודה לאינסוף.

או:

הפוטנציאל בנקודה בשדה אלקטרוסטטי הוא העבודה ליחידת מטען שכוח חיצוני עובד נגד השדה כשהוא מעביר יחידת מטען חיובי מהאינסוף לנקודה, ללא שינוי בגודל מהירות המטען.

המושג "פוטנציאל אלקטרוסטטי" הוא בעל משמעות פיזיקלית רק אם מוגדרת רמת ייחוס. ההגדרות הנ"ל מבוססות על בחירת רמת הייחוס באינסוף, כך שהפוטנציאל האלקטרוסטטי באינסוף מוגדר כשווה לאפס.

הפוטנציאל החשמלי הוא גודל סקלרי.

  קובץ הגדרות

הגדרות נוספות