שאלות לדיון כיתתי לסיכום הנושא של קווי שדה
  1. אם דרך נקודה מסוימת לא עובר קו שדה חשמלי, האם משמעות הדבר היא שלא קיים שדה חשמלי בנקודה זו? הסבר את תשובתך.
  2. האם קיימים קווי שדה נוספים על פני אלה המשורטטים בדיאגרמה של קווי שדה?
  3. האם השדה החשמלי גדל כשאתה מתקרב לקו שדה? הסבר.
  4. מטען נקודתי משוחרר מאזור בו לא משורטטים קווי שדה, האם יפעל עליו כוח? נמק.
  5. האם תנועתו של מטען נקודתי תהיה תמיד לאורך קו שדה? באילו מצבים כן ובאילו לא? תאר ונמק.
  6. האם ייתכן מצב בו שני קווי שדה יחתכו זה את זה? נמק את תשובתך.

 
לנוחותכם גם  ... קובץ וורד המכיל את השאלות