ההשפעה של הכנסת מטענים נוספים על השדה החשמלי
תלמידים מאמינים שהשדה אינו משתנה עם הכנסת מטענים נוספים לאזור בו הוא קיים

 

שאלה מאבחנת:

בתרשים נתון תיאור של שדה חשמלי. מציבים בנקודה A מטען נקודתי חיובי. האם יחול שינוי בשדה החשמלי הנתון? אם כן, מדוע? אם לא, הסבר מדוע לא.

תשובה: יחול שינוי, והשדה החדש בכל נקודה יהיה שקול של השדה הקודם והשדה החדש שנוצר ע"י המטען הנוסף.

תשובה שגויה: לא יחול שינוי, כי השדה הוא תכונה של האזור בו הוא קיים.

קשיים נוספים