כוח חשמלי פועל על מטען הנמצא על קו שדה חשמלי
התלמידים מאמינים שכוח חשמלי פועל על מטען רק כשהוא נמצא על קו שדה חשמלי

 

שאלה מאבחנת:

בתרשים מתואר שדה חשמלי סביב מטען נקודתי. מציבים מטען נקודתי נוסף בנקודה A. האם יפעל על מטען זה כוח חשמלי? נמק את קביעתך.

תשובה: כן. גם בנקודה A קיים שדה חשמלי, או גם בנקודה A מופעל על המטען כוח חשמלי.

תשובה שגויה: לא, כי הוא לא נמצא על קו שדה.

קשיים נוספים