קווי שדה הם דבר ממשי
התלמידים מאמינים שקווי שדה הם דבר ממשי

 

שאלה מאבחנת:

האם ניתן לראות במציאות קווי שדה? אם כן, הסבר כיצד. אם לא, הסבר מדוע לא.

תשובה: לא ניתן לראות. קווי שדה הם אמצעי עזר דמיוני לתיאור השדה.

תשובה שגויה: כן. כמו בכל השרטוטים.

קשיים נוספים